header
 
  רשת החינוך נעמת
       הופכים הזדמנות להצלחה !
     
 
תיכון נעמת הוד השרון 
 
תיכון טכנולוגי נעמת הוד השרון הוא בית ספר טכנולוגי המעניק הזדמנות חדשה לתלמידיו . כדאי לך ללמוד אצלנו כי אנחנו נותנים: הזדמנות לתלמידים ללמוד לבגרות מלאה. לימודים לתעודה טכנולוגית ורכישת מקצוע עתידי
 
לאתר התיכון
תיכון נעמת הוד השרון   תיכון נעמת חדרה
 
בתיכון טכנולוגי נעמת חדרה מעניק הזדמנות חדשה לתלמידיו. כי אצלנו תמצאו: הזדמנות ללמוד לבגרות מלאה, לימודים לתעודה טכנולוגית ורכישת מקצוע עתידי.
 
 
 
לאתר התיכון
תיכון נעמת חדרה   תיכון נעמת חולון
 
בתיכון טכנולוגי נעמת חולון כל אחד יכול להצליח יותר.  הלימודים מתקיימים בסדנאות חדשניות. בתיכון אווירה לימודית המזמנת חווית הצלחה, יחס אישי, צוות מורים מקצועי ומיומן ושילוב של לימודים עם פעילויות חברתיות.
 
לאתר התיכון
תיכון נעמת חולון
   
 
תיכון נעמת יפו
 
תיכון טכנולוגי נעמת יפו הוא בית ספר טכנולוגי המעניק הזדמנות חדשה לתלמידיו . כדאי לך ללמוד אצלנו כי אנחנו נותנים: הזדמנות לתלמידים ללמוד לבגרות מלאה. לימודים לתעודה טכנולוגית ורכישת מקצוע עתידי
 
לאתר התיכון
תיכון נעמת יפו   תיכון נעמת לוד
 
תיכון טכנולוגי נעמת לוד מעניק הזדמנות חדשה לתלמידיו. כי אצלנו תמצאו: הזדמנות ללמוד לבגרות מלאה, לימודים לתעודה טכנולוגית ורכישת מקצוע עתידי.
 
 
 
לאתר התיכון
תיכון נעמת לוד   תיכון נעמת פתח תקווה
 
בתיכון טכנולוגי נעמת פ"ת כל תלמיד מפיק מעצמו יותר.  הלימודים מתקיימים בסדנאות חדשניות. בתיכון אווירה לימודית המזמנת חווית הצלחה, יחס אישי, צוות מורים מקצועי ומיומן ושילוב של לימודים עם פעילויות חברתיות.
 
לאתר התיכון
תיכון נעמת פתח תקווה
   
 
תיכון נעמת רחובות
 
תיכון טכנולוגי נעמת רחובות הוא בית ספר טכנולוגי המעניק הזדמנות חדשה לתלמידיו . כדאי לך ללמוד אצלנו כי אנחנו נותנים: הזדמנות לתלמידים ללמוד לבגרות מלאה. לימודים לתעודה טכנולוגית ורכישת מקצוע עתידי
 
לאתר התיכון
תיכון נעמת רחובות   תיכון נעמת ראשון לציון
 
אלפסי 13 שיכון המזרח, ראשל"צ מיקוד 75524
naamatrlz@walla.co.il
טל':   03-9467754
פקס': 03-9469345    


 
 
לאתר התיכון
תיכון נעמת ראשון לציון   תיכון נעמת נצרת
 
רח' 7052 מס' 34 שכונת אל בשארה, נצרת
מיקוד 16000
naamatschool
yahoo.com@
טל': 04-6564156
פקס: 04-6453208
פקס: 04-6013661  


 
לאתר התיכון  
תיכון נעמת נצרת
   
 
תיכון נעמת נחף
 
ליד קופ"ח ת.ד. 3647
מיקוד 20137
snahef@yahoo.com
טל': 04-9880427
פקס: 04-9586264
nachaf.jpg   תיכון נעמת מג'ד אלכרום
 
רח' ראשי ת.ד. 634
מיקוד  20190
naamat.majd
gmail.com@
טל': 04-9080540
פקס: 04-9583725

 
 
תיכון נעמת מאג'ד אל כרום   תיכון נעמת שפרעם
 
ליד העירייה
מיקוד 20200
namat.shfamer
gmail.com@
טל': 04-9501574

 
 
 
 
לאתר התיכון
תיכון נעמת שפרעם
   
 
תיכון נעמת טמרה
 
כביש ראשי, ת.ד. 171
מיקוד 30811
naamat.tamra
gmail.com@
טל': 04-9940095
פקס: 04-9943486
 
 
 
לאתר התיכון
תיכון נעמת תמרה   תיכון נעמת מכר
 
רח' ראשי, ת.ד.  6110
מיקוד 25105
naamat.j.m@gmail.com
טל': 04-9561956
 
 
 
 
 
לאתר התיכון
תיכון נעמת מכר   תיכון נעמת כפר-קרע
 
ת.ד. 28,
מיקוד 30075
he-naamet-kkr-s@kishurim.k12.il
טל': 04-6354655
פקס: 04-6356557
 
 
לאתר התיכון
תיכון נעמת כפר קרע
   
 
תיכון נעמת עין מאהל
 
רח' ראשי, ת.ד. 1413 עין מאהל מיקוד 17902
מזכירות: 04-6561191 
 
לאתר התיכון
תיכון נעמת עין מאהל   כפר הנוער כנות
 
ד.נ. שקמים 70792
טל': 08-8548111לאתר התיכון  
כפר הנוער כנות   כפר הנוער עיינות
 
מועצה האזורית גן רווה
מזכירות: 08-9303600
חני: 08-9303613
hanil@ayanot.org.il


לאתר התיכון  
כפר הנוער עיינות