אודות

אודות רשת החינוך נעמת

“האם יש משהו שאתה משתוקק לו, או משהו שהיית רוצה מאד שיקרה?
התמקד בו בכל יכולת הריכוז שלך. דמיין אותו בפרטי פרטים.
אם רצונך עז דיו, וריכוזך עז דיו, תוכל לממש את משאלותיך”. (רבי נחמן מברסלב)

רשת חינוך נעמת הינה חלק בלתי נפרד מנעמת, תנועת נשים עובדות ומתנדבות.
נעמת חרטה על דגלה קידום מעמד האשה ושוויון הזדמנויות בין המינים ויעד זה בא לידי ביטוי בייסוד בתי הספר העל יסודיים.

חזון

ביסודה של רשת החינוך עומדת מחויבות חברתית לקדם את בני הנוער ולהביא לידי ביטוי את כישוריהם. לאפשר לבתי הספר להיות מוסדות חינוכיים איכותיים, מובילים ומתווי דרך המכוונים את תלמידיהם להיות בני אדם מעורבים ומשפיעים בחברה הישראלית. זאת באמצעות פעילות חברתית ערכית עשירה המאפשרת פיתוח בוגר בעל מודעות אזרחית, רחב אופקים, פעיל ומעורב בחיי הקהילה.

לאפשר לתלמיד לתפקד בסביבה ובתרבות הטכנולוגית והתקשורתית של המאה ה-21, לתת בידיו את הכלים ללמוד את השינויים המהירים בתחומים אלה, להסתגל ולהתמודד איתם, כך שיוכל בכל עת להתאים עצמו לצרכים המשתנים במשק ולתת מענה בתחום התעסוקה, התעשייה, צה”ל.

פיתוח מגמות המאפשרות לכל תלמיד למצות את הפוטנציאל האישי שלו ולחתור למצויינות אישית. רשת חינוך נעמת מאמינה שכל תלמיד יכול ללמוד ולהתקדם.

לקדם מכללות ומרכזים להכשרה מקצועית, לבוגרי בתיה”ס, להמשך לימודים על תיכוניים, לקבלת תעודות מקצועיות לטכנאים והנדסאים שיאפשרו השתלבותם בשוק התעשייה ו/או בהשכלה הגבוהה, ומתן אופק תעסוקתי.

מטרות על

 • רשת חינוך נעמת קולטת תלמידים המתקשים בלימודיהם – במסגרת תומכת, מצמצמת פערים ומשלימה חסכים. בתיה"ס יספקו הזדמנויות לחיזוק אישי ולהצלחות בתחום הלימודי.
 • התלמיד ברשת חינוך נעמת ישלוט במיומנויות בסיסיות, ירכוש כישורי חשיבה וכלי חשיבה וימצה את הפוטנציאל הטמון בו כדי שיהיה לומד בעל הנעה פנימית ללמידה, פעיל ואחראי.
 • התלמיד ברשת חינוך נעמת ידע לעבוד בצוות, לשתף פעולה ולפעול תוך קיום דיאלוג מתמיד. התלמיד ילמד למידה משמעותית ורלוונטית אשר תרחיב את השכלתו, תעשיר ותטפח את אישיותו, תפתח סקרנות, יוזמה ויצירתיות.
 • התלמיד ברשת חינוך נעמת יהיה בעל ערכים דמוקרטיים חברתיים, תוך כדי שמירה על כבוד הזולת, כבוד האדם וחרותו, קבלת השווה והשונה בהתנהגות או בתרבות. התלמיד יפעל למען הקהילה מתוך מחוייבות ואחריות.
 • התלמיד ברשת חינוך נעמת ידע לתפקד בסביבה עתירת טכנולוגיה ובחברה חשופה לסוגי תקשורת שונים במסגרת הכפר הגלובאלי, תוך שהוא מתאים את כישוריו ידיעותיו ויכולותיו, באמצעות הכלים שרכש ללמידה עצמאית, לסביבות משתנות.

הדרך

 • קבוצות לימוד קטנות המאפשרות התייחסות פרטנית ותמיכה אישית.
 • צוות מורים מיומן, מומחה, אכפתי ומקצועי.
 • שיטות הוראה מגוונות וייחודיות, הדרכה ותשומת לב לכל תלמיד.
 • חשיפה לעולם טכנולוגי מתקדם ומתן כלים ללמידה עצמית ולהשתלבות בעולם עתידי משתנה.
 • התקדמות בהתאם ליכולת, לכשרון ולמוטיבציה של כל תלמיד.
 • מסגרת הלימודים מודולארית בה תלמיד יכול לצבור יחידות בגרות עד קבלת תעודת בגרות מלאה, ו/או תעודה טכנולוגית המאפשרת המשך לימודים במכללה.

הייחודיות של רשת החינוך נעמת

 • התאמת תוכניות לימודים והכנת חומרי למידה לאוכלוסיית הלומדים.
 • הפעלה מרכזים לכישורי למידה. אבחון וטיפול בבעיות בתחום ביה"ס. הרכבת מערכת לימודים אישית, הוראה מתקנת ופרטנית.
 • פעילות חברתית מגוונת ומעניינת.
 • מועצות תלמידים פעילות בחיי ביה"ס.
 • פרויקטים לתמיכה לימודית.
 • תוכניות העשרה וסדנאות להכנת התלמידים לחיים עצמאיים כבוגרים.
 • מכללה טכנולוגית למקצועות התקשוב וההנדסה.